Products and Services

PRODUCTS AND SERVICES

茶味朱古力系列

A984667E-656F-4456-96AF-6B634CB596CD
Details

炭焙烏龍茶味夏威夷果仁朱古力

HKD 198

40C4C5FD-DBE6-469D-9028-094E14738569
Details

柚香金萱茶味夏威夷果仁朱古力

HKD 198

33D0C07E-B506-4591-B6F9-7B22438DEDA2
Details

蜜香紅茶味夏威夷果仁朱古力

HKD 198